0Košík je prázdny

Systém chytrého parkovania

Systém chytrého parkovania

 

 

Magnetický detektor DM-211C je senzor na meranie prítomnosti vozidla určený pre podpovrchovú inštaláciu. Princíp detekcie je založený na meraní geomagnetického poľa.

 

Dátový zberač a jednotka riadiacej komunikácie MASTER CM-121 X zabezpečuje komunikáciu medzi inštalovanými prvkami parkovacieho systému. Odovzdáva k dispozícii aktuálne dáta online pre ďalšie spracovanie (export do DATEX II, vzdialený dohľad).

 

Opakovač RF signálu SLAVE CS-125 zabezpečuje prenos dát z detektorov. Vďaka použitej technológii bezdrôtovej MESH siete efektívne zaistí potrebné pokrytie RF signálom.