0Košík je prázdny

Parkovací systém

Parkovací systém

 

 

Systém inteligentného parkovanie pre mesto prináša tieto prínosy:

 

 

  • Optimalizuje obrátkovosť, tj. zefektívňuje využitie existujúcich parkovacích miest  pri dostatočnom počte
  • dokáže "nahradiť" aj parkovacie domy.  
  • Dohľad nad platobnou disciplínou parkujúcich (zefektívnenie výberu cca 200%)
  • Dohľad nad prevádzkovateľom parkovacieho systému.
  • Pohyblivá tarifikácie podľa podmienok .
  • Zníženie vplyvu "hľadajúcich" vozidiel na hustotu premávky.
  • Dáta pre dopravné plánovanie, pre územné a stavebné konanie atď.

 

Popis:

 

 

"Chytré" parkovanie je modulárny systém (tj. je možné ho kedykoľvek a kýmkoľvek rozšíriť). Vo svojej základnej forme poskytuje anonymnú detekciu obsadenosti parkovacích miest pre prevádzkovateľa parkovacích a odstavných státí. Systém v základnej forme slúži pre obsadenie vybraných parkovacích miest detekčnou technológiou prítomnosti vozidla, čím umožní online monitoring (obsadenosť konkrétneho parkovacieho miesta, percentuálne vyťaženie parkoviska, atď.). Pre správu systému parkovania tak na základe kontinuálneho zberu dát o obsadenosti parkovacej plochy systém automaticky ponúkne možnosť dlhodobého vyhodnotenia parkovania na účely úpravy tarifnej politiky, alebo napríklad porovnanie a vyčíslenie rozdielu pri výbere parkovacích poplatkov medzi aktuálne prevádzkovaným systémom (dáta z platobných terminálov) a systémom chytrého parkovania (dáta o reálnom využívaní parkovaciej plochy).

V rozšírených podobách potom umožní navádzanie vodičov osobných vozidiel na voľné miesta, pred jazdou pomocou špeciálnej webovej aplikácie, alebo pri jazde prostredníctvom inštalovaných smerových LED tabúľ, prípadne vyvinutej mobilnej aplikácie. Dáta obsadenosti môžu byť tiež ponúknuté poskytovateľom prostredníctvom navigácie či dopravných dát pre vývoj následných služieb pre cestujúcu verejnosť. Vo svojej úplnej podobe potom umožní vodičom platiť elektronickými prostriedkami (napr. bankovými kartami, mobilným telefónom, mestskou kartou) len za čas strávený parkovaním. Je tak primárnym potenciálom pre zavedenie parkovacích kariet pre rezidentov ako prípadný doplnok mestských kariet pre cestovanie MHD, čím dopomôže k vyššej penetrácii týchto médií medzi občanmi. Takýto systém je samozrejme oveľa zložitejšie a rádovo drahšií ako základné podoba, ale vďaka modularite systému chytrého parkovania ho možno budovať postupne.