0Košík je prázdny

Technická podpora pre systém VM Florian

Pracovník technickej podpory spoločnosti MKhlas, s.r.o. sa môže po zvážení situácie a iba s Vašim súhlasom pripojiť na Váš počítač za účelom vyriešenia problému. Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na Váš počítač, je potrebné, aby ste si stiahli a spustili klientskú časť programu RealVNC alebo TeamViewer

RealVNC  

Program MKHlas RealVNC

Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť RealVNC spustíte sťahovanie aplikácie RealVNC. Následne spustite stiahnutú aplikáciu a pracovník firmy Vám nadiktuje 9-miestny kód, ktorý napíšete do políčka RealVNC a následne sa vytvorí spojenie.  

Stiahnuť RealVNC pre Windows

Stiahnuť RealVNC pre Mac

TeamViewer

Program MKhlas TeamViewer

Ak máte vlastnú verziu softvéru Teamviewer (verzia 11 a nižšie), je potrebné oznámiť pracovníkovi Vaše ID a Heslo. Následne sa pracovník technickej podpory pripojí na Váš počítač a vykoná úkony potrebné na identifikovanie a odstránenie problému. Po ukončení zásahu sa pracovník technickej podpory odpojí od Vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno TeamViewera s hláškou The session with [ID číslo] is finished, oznamujúce ukončenie spojenia.

Stiahnuť TeamViewer