0Košík je prázdny

Školský rozhlas a zvonenie

ŠKOLSKÝ ROZHLAS A ZVONENIE

 

Moderný školský rozhlas umožňuje okrem vyhlasovania a oznamovania začiatku a konca vyučovacích hodín aj naprogramované spúšťanie zvonení a hudby (naprogramuje sa, čo sa bude hrať, kedy a v akej hlasitosti) ako aj spúšťanie predvolených správ alebo smerovanie hlásenia do jednotlivých tried/zón.

 

Školský rozhlas pozostáva z rozhlasovej ústredne, 1 alebo viacerých mikrofónov a reproduktorov. Na súčasnom trhu je široký sortiment moderných a cenovo prijateľných zariadení, ktoré v plnej miere nahradia staré, robustné a mnohokrát i nefunkčné ozvučenie.

 

Stolový šnúrový mikrofón s gongom EM 825a šnúrový mikrofón na stôl ECM 200 sú najčastejšie používanými mikrofónmi pre školské rozhlasy a zaručujú kvalitný prenos zvuku. Inteligentné mikrofónové pulty pre pripojenie k ústredni okrem vyhlasovania umožňujú spúšťanie predvolených správ alebo smerovanie hlásenia do jednotlivých tried/zón.

 

Pri školskom rozhlase sú používané nástenné reproduktory s transformátorom pre 100V rozvody. Najpoužívanejšie sú plastový dvojpásmový reproduktor ARS520, závesný reproduktor ARS289 či dvojpásmový reproduktor PAS507. Počet inštalovaných reproduktorov sa zvyčajne zhoduje s počtom ozvučovaných miestností (tried).


Pre školské rozhlasy sú určené moderné rozhlasové ústredne s MP3 prehrávačom, FM tunerom a diaľkovým ovládaním ST2120BC a ST2180BC.

 

Malé moderné ústredne školského rozhlasu so zabudovaným elektronickým školníkom obsahujú všetko, čo potrebuje škola k zabezpečeniu vyhlasovania a oznamovania začiatku a konca vyučovacích hodín. Elektronický školník: CNM ESR1 je program, ktorý umožňuje spúšťať naprogramované zvonenia a hudbu. V programe je možné zadať, čo sa bude hrať, kedy a v akej hlasitosti.

 

V programe Elektronický školník CNM ESR1 si nastavíte čas začiatku a konca každej hodiny, dni v týždni, počas ktorých má zvoniť a potom si už iba vyberiete hodiny, na ktoré má zvonček zvoniť.

Takto už nebude zvonček zbytočne zvoniť, keď sa v škole nikto nenachádza. Ďalej si môžete okrem bežného zvonenia nastaviť ľubovoľnú melódiu. Do programu si môžete vložiť až tri rôzne zvonenia (melódie) a pre každú vyučovaciu hodinu si z nich môžete jednu vybrať.

 

PRENOSNÉ OZVUČENIE

 

Plánujete v škole prednášku, kultúrnu či športovú akciu, kde sa predpokladá väčší počet ľudí? Ideálnym riešením ozvučenia takýchto akcií v interiéri aj exteriéri sú moderné prenosné systémy ozvučenia s USB/MP3 prehrávačom a bezdrôtovým mikrofónom, či už unikátny malý ľahký 30W systém MK-50 alebo 20W TXA 480 USB. Zdrojom ich energie je spoľahlivá batéria, sú teda použiteľné takmer všade. Ďalšou možnosťou prenosného ozvučenia je HiFi mini veža SONY.