0Košík je prázdny

Školský rozhlas a zvonenie

ŠKOLSKÝ ROZHLAS A ZVONENIE

 

ŠKOLSKÝ ROZHLAS A ZVONENIE

 

Moderný školský rozhlas umožňuje okrem vyhlasovania a oznamovania začiatku a konca vyučovacích hodín aj naprogramované spúšťanie zvonení a hudby (naprogramuje sa, čo sa bude hrať, kedy a v akej hlasitosti) ako aj spúšťanie predvolených správ alebo smerovanie hlásenia do jednotlivých tried/zón.

 

Školský rozhlas pozostáva z rozhlasovej ústredne, 1 alebo viacerých mikrofónov a reproduktorov. Na súčasnom trhu je široký sortiment moderných a cenovo prijateľných zariadení, ktoré v plnej miere nahradia staré, robustné a mnohokrát i 

 

Stolový šnúrový mikrofón KOMO 748 a šnúrový mikrofón na stôl ECM 200 sú najčastejšie používanými mikrofónmi pre školské rozhlasy a zaručujú kvalitný prenos zvuku. Inteligentné mikrofónové pulty pre pripojenie k ústredni okrem vyhlasovania umožňujú spúšťanie predvolených správ alebo smerovanie hlásenia do jednotlivých tried/zón.

 

Pri školskom rozhlase sú používané nástenné reproduktory s transformátorom pre 100V rozvody. Najpoužívanejšie sú plastový dvojpásmový reproduktor ARS520, závesný reproduktor ARS 288 a ARS289. Počet inštalovaných reproduktorov sa zvyčajne zhoduje s počtom ozvučovaných miestností (tried).

 

Pre školské rozhlasy sú určené moderné rozhlasové ústredne s MP3 prehrávačom, FM tunerom a diaľkovým ovládaním ST2120BC a ST2180BC.

 

Moderné ústredne školského rozhlasu a elektronický školník ROZaNA pre školy predstavujú všetko, čo potrebuje škola k zabezpečeniu vyhlasovania a oznamovania začiatku a konca vyučovacích hodín, prípadne hlásenia oznamov do školského rozhlasu. Elektronický školník ROZaNA pre školy je systém, ktorý umožňuje spúšťať naprogramované zvonenia a hudbu. V programe je možné zadať režim zvonenia (bežný, skrátený, blokový), nastaviť vianočný režim či režim prázdnin, kedy sa zvonenie automaticky prepne do zvoleného režimu. Umožňuje hlásiť oznamy priamo zo zborovne, kabinetu alebo z ktorejkoľvek miestnosti v škole.

 

 

PRENOSNÉ OZVUČENIE

 

Plánujete v škole prednášku, kultúrnu či športovú akciu, kde sa predpokladá väčší počet ľudí? Ideálnym riešením ozvučenia takýchto akcií v interiéri aj exteriéri sú moderné prenosné systémy ozvučenia s USB/MP3 prehrávačom a bezdrôtovým mikrofónom, či už unikátny malý ľahký 20W systém ZP-20 alebo vysoko kvalitný ozvučovací systém ZP-4A. Zdrojom ich energie je spoľahlivá batéria, sú teda použiteľné takmer všade. V ponuke sú tiež prenosné tašky k systému ZP.