0Košík je prázdny

Konferenčný a hlasovací systém

KONFERENČNÝ SYSTÉM

 

 

Konferenčné (diskusné) systémy sú využívané pri ROKOVANIACH ZASTUPITEĽSTIEV A DISKUSIÁCH V OBCIACH A MESTÁCH, pri organizovaní tlačových či odborných konferencií.

 

Pozostávajú z navzájom prepojených mikrofónových (diskusných) jednotiek, pripojených k

centrálnej riadiacej mikrofónovej jednotke.

 

Mikrofónové jednotky sa skladajú z mikrofónu, reproduktora a tlačidla pre aktivovanie mikrofónu, ktoré zároveň deaktivuje reproduktor, aby nedochádzalo k spätnej väzbe. Počet mikrofónových jednotiek sa nemusí bezpodmienečne zhodovať s počtom účastníkov – delegátov. Prax ukazuje, že stačí, ak majú vždy dvaja účastníci rokovania či diskusie k dispozícií jednu mikrofónovú jednotku. Predsednícka mikrofónová jednotka KS-P je vybavená prioritným tlačidlom, ktoré umožňuje prerušenie ostatných mikrofónových jednotiek delegátov KS-D.

Mikrofónová jednotka sa uvádza do činnosti jednoduchým stlačením vypínača. Signály z mikrofónových jednotiek sú spracované v riadiacej jednotke. Výstup z riadiacej jednotky je možné pripojiť k štandardnému systému ozvučenia, ktorého súčasťou môže byť akékoľvek zvukové záznamové zariadenie (magnetofón, minidisc a pod.). Presná špecifikácia systému ozvučenia závisí od miestnych podmienok a potrieb užívateľa.

Hlasitosť reproduktorov je centrálne ovládaná z riadiacej jednotky konferenčného systému KS-R.

V ponuke je tiež najmodernejší hlasovací systém MINISTR - ovládací program poskytuje možnosť elektronického hlasovania pomocou hlasovacích jednotiek, možnosť prezencia a riadenie diskusie a je vybavený ďalšími užívateľskými funkciami využiteľnými ako v priebehu zasadnutia, tak i neskôr pri spracovaní dát.