Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)
Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)

Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)

OBECNÝ ROZHLAS

 

Najčastejším riešením miestneho rozhlasu v súčasnosti je KOMBINOVANÝ ROZHLAS. Terén a rozloha mnohých obcí neumožňuje použiť len drôtový alebo bezdrôtový rozhlas pre celé územie obce. Kombinovaný rozhlas spája výhody drôtového a bezdrôtového rozhlasu a tak vytvára komplexné riešenie s vysokou kvalitou zvuku na celom území obce. Je ideálnym riešením pre obce, tvorené sústredenou zástavbou a odľahlými miestnymi časťami (prímestské časti, nová IBV).

 

DRÔTOVÝ ROZHLAS

 

Tvoria ho vysielač a rozhlasová ústredňa na obecnom úrade, káble, uchytené na stĺpoch NN vedenia a reproduktory. Drôtový rozhlas  je vďaka moderným samonosným káblom bezporuchový a bez rizika skratu.Drôtový rozhlas  dokáže perfektne ozvučiť aj rušné a hlavné ulice. Tým, že je zvuk vysielaný jedným smerom, nedochádza k ozvenám ani k presluchom.

 

Drôtový rozhlas umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách) ako aj zverejniť hlásenia na webovom sídle obce, prípadne oznamy môžu byť doručené občanom do mobilných telefónov k opakovanému vypočutiu oznamov.

 

Pre plošné ozvučenie obcí sa používajú spoľahlivé rozhlasové ústredne, ktoré kombinujú priaznivú cenu s prácou s rádiom, CD/MP3 prehrávačom, magnetofónom a USB vstupom a špeciálne šnúrové mikrofóny na stôl pre rozhlasové ústredne so zabudovaným gongom.

Pre perfektné ozvučenie rušných a hlučných častí miest a obcí je dôležitý typ a výkon použitého reproduktora ako aj rozmiestnenie a nasmerovanie reproduktorov. Špeciálny tlakový reproduktor IT-20 pre obecné rozhlasy a tlakový reproduktor T51-OF- “antivandal“ sú určené na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí.

 

BEZDRÔTOVÝ ROZHLAS

 

Tvoria ho bezdrôtové prijímače s akumulátorom a reproduktormi.

Bezdrôtový rozhlas je vhodným riešením, ako “premostiť“ odľahlé miestne časti alebo domy (lazy, kopanice) s drôtovým rozhlasom v obci, aj keď v posledných rokoch nastal revolučný pokrok v premosteniu odľahlých častí cez internet a tento prenos zvukovej stopy je najvohnejším riešením pre kombinovaný rozhlas.

 

Pri bezdrôtovom systéme sa prijímače umiestňujú na stenu budovy, na stĺpy s rozvádzačom verejného osvetlenia alebo na stĺpy verejného osvetlenia pri osamotených domoch alebo skupinkách domov. Keďže sú prijímače s akumulátorom každý zvlášť bezdrôtovo “premostené“ s vysielačom v obci, ich fungovanie je nezávislé od ďalších prijímačov, u bezdrôtového rozhlasu nehrozí výpadok celého rozhlasu.

 

Bezdrôtový rozhlas umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách).

Užívateľ bezdrôtového rozhlasu má možnosť v systéme programovať – definovať skupiny prijímačov resp. každý prijímač zvlášť. To mu umožňuje na diaľku nastavovať hlasitosť reproduktorov, príp. skupín reproduktorov, zapínať alebo vypínať prijímače príp. skupiny prijímačov.

 

Špeciálny tlakový reproduktor T-51SP ´´antivandal´´pre bezdrôtové rozhlasy slúži na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí. Je určený na pripojenie k bezdrôtovému prijímaču.

Novinky na našom eshope

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Modem pre IP  Florian modul

Modem pre IP Florian modul Modem IP Florian modul

Cena na vyžiadanie

Modem pre IP Florian modul

Reprosústava

Reprosústava Apart MASK12

Cena: 801.95 €

Dvojpásmový skrinkový reproduktor 700W/8 Ohm, 628x370x370 mm.

Rozhlasová ústredňa

Rozhlasová ústredňa PAA 1206

Cena: 219.00 €

Rozhlasová ústredňa 6 zón* 120W * USB/SD/MP3 prehrávač s Bluetooth * FM tuner

Šnúrový mikrofón

Šnúrový mikrofón MK-MEG

Cena: 199.00 €

Šnúrový mikrofón typu MEG - husí krk - systém RDUCH

Bezdrôtový internetový prijímač

Bezdrôtový internetový prijímač BIP-1 škola

Cena na vyžiadanie

Bezdrôtový internetový prijímač BIP-1 škola, kompatibilný so zariadením ROZaNA.

Plánovací rozhlasový systém

Plánovací rozhlasový systém ROZANA

Cena na vyžiadanie

Plánovací rozhlasový systém ROZaNA s internetovým vysielačom - digitálna kvalita zvuku

Rozhlasová ústredňa

Rozhlasová ústredňa MDU600BTF

Cena: 420.00 €

Moderná digitálna rozhlasová ústredňa

Mikrofón

Mikrofón CML

Cena: 320.00 €

"Mikrofón "

Výkonový zosilňovač

Výkonový zosilňovač T11500

Cena: 799.00 €

Výkonový zosilňovač bez mixu pre 100V * 1500W RMS

Rozhlasová ústredňa

Rozhlasová ústredňa PAA 2406

Cena: 289.99 €

Rozhlasová ústredňa 6 zón* 240W * USB/SD/MP3 prehrávač s Bluetooth * FM tuner

 
Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte

Pokračovať v nákupe Nákupný košík