0Košík je prázdny

Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)

OBECNÝ ROZHLAS

 

Najčastejším riešením miestneho rozhlasu v súčasnosti je KOMBINOVANÝ ROZHLAS.

Terén a rozloha mnohých obcí neumožňuje použiť len drôtový alebo bezdrôtový rozhlas pre celé územie obce. Kombinovaný rozhlas spája výhody drôtového a bezdrôtového rozhlasua tak vytvára komplexné riešenie s vysokou kvalitou zvuku na celom území obce. Je ideálnym riešením pre obce, tvorené sústredenou zástavbou a odľahlými miestnymi časťami (prímestské časti, nová IBV).

 

DRÔTOVÝ ROZHLAS OMEGA

 

Tvoria ho vysielač a rozhlasová ústredňa na obecnom úrade, káble, uchytené na stĺpoch NN vedenia a reproduktory.

Drôtový rozhlas OMEGA je vďaka moderným samonosným káblom bezporuchový a bez rizika skratu.

Drôtový rozhlas OMEGA dokáže perfektne ozvučiť aj rušné a hlavné ulice. Tým, že je zvuk vysielaný jedným smerom, nedochádza k ozvenám ani k presluchom.

Drôtový rozhlas OMEGA umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách).

Pre plošné ozvučenie obcí sa používajú spoľahlivé rozhlasové ústredne, ktoré kombinujú priaznivú cenu s prácou s rádiom, CD/MP3 prehrávačom, magnetofónom a USB vstupom. Špeciálny šnúrový mikrofón EM 825 na stôl pre rozhlasové ústredne so zabudovaným gongom.

 

Pre perfektné ozvučenie rušných a hlučných častí miest a obcí je dôležitý typ a výkon použitého reproduktora ako aj rozmiestnenie a nasmerovanie reproduktorov. Špeciálny tlakový reproduktor IT-20 pre obecné rozhlasy a tlakový reproduktor T51-OF- “antivandal“ sú určené na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí.

 

BEZDRÔTOVÝ ROZHLAS DOMINO

 

Tvoria ho bezdrôtové prijímače s akumulátorom a reproduktormi.

Bezdrôtový rozhlas DOMINO je najvhodnejším riešením, ako “premostiť“ odľahlé miestne časti alebo domy (lazy, kopanice) s drôtovým rozhlasom v obci.

Prijímače sa umiestňujú na stenu budovy, na stĺpy s rozvádzačom verejného osvetlenia alebo na stĺpy verejného osvetlenia pri osamotených domoch alebo skupinkách domov. Keďže sú prijímače s akumulátorom každý zvlášť bezdrôtovo “premostené“ s vysielačom v obci, ich fungovanie je nezávislé od ďalších prijímačov, u bezdrôtového rozhlasu nehrozí výpadok celého rozhlasu.

Bezdrôtový rozhlas DOMINO umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách).

Užívateľ bezdrôtového rozhlasu má možnosť v systéme programovať – definovať skupiny prijímačov resp. každý prijímač zvlášť. To mu umožňuje na diaľku nastavovať hlasitosť reproduktorov, príp. skupín reproduktorov, zapínať alebo vypínať prijímače príp. skupiny prijímačov.

Špeciálny tlakový reproduktor T-51SP ´´antivandal´´pre bezdrôtové rozhlasy slúži na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí. Je určený na pripojenie k bezdrôtovému prijímaču.