0Košík je prázdny

Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)

OBECNÝ ROZHLAS

 

Najčastejším riešením miestneho rozhlasu v súčasnosti je KOMBINOVANÝ ROZHLAS. Terén a rozloha mnohých obcí neumožňuje použiť len drôtový alebo bezdrôtový rozhlas pre celé územie obce. Kombinovaný rozhlas spája výhody drôtového a bezdrôtového rozhlasu a tak vytvára komplexné riešenie s vysokou kvalitou zvuku na celom území obce. Je ideálnym riešením pre obce, tvorené sústredenou zástavbou a odľahlými miestnymi časťami (prímestské časti, nová IBV).

 

DRÔTOVÝ ROZHLAS

 

Tvoria ho vysielač a rozhlasová ústredňa na obecnom úrade, káble, uchytené na stĺpoch NN vedenia a reproduktory. Drôtový rozhlas  je vďaka moderným samonosným káblom bezporuchový a bez rizika skratu.Drôtový rozhlas  dokáže perfektne ozvučiť aj rušné a hlavné ulice. Tým, že je zvuk vysielaný jedným smerom, nedochádza k ozvenám ani k presluchom.

 

Drôtový rozhlas umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách) ako aj zverejniť hlásenia na webovom sídle obce, prípadne oznamy môžu byť doručené občanom do mobilných telefónov k opakovanému vypočutiu oznamov.

 

Pre plošné ozvučenie obcí sa používajú spoľahlivé rozhlasové ústredne, ktoré kombinujú priaznivú cenu s prácou s rádiom, CD/MP3 prehrávačom, magnetofónom a USB vstupom a špeciálne šnúrové mikrofóny na stôl pre rozhlasové ústredne so zabudovaným gongom.

Pre perfektné ozvučenie rušných a hlučných častí miest a obcí je dôležitý typ a výkon použitého reproduktora ako aj rozmiestnenie a nasmerovanie reproduktorov. Špeciálny tlakový reproduktor IT-20 pre obecné rozhlasy a tlakový reproduktor T51-OF- “antivandal“ sú určené na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí.

 

BEZDRÔTOVÝ ROZHLAS

 

Tvoria ho bezdrôtové prijímače s akumulátorom a reproduktormi.

Bezdrôtový rozhlas je vhodným riešením, ako “premostiť“ odľahlé miestne časti alebo domy (lazy, kopanice) s drôtovým rozhlasom v obci, aj keď v posledných rokoch nastal revolučný pokrok v premosteniu odľahlých častí cez internet a tento prenos zvukovej stopy je najvohnejším riešením pre kombinovaný rozhlas.

 

Pri bezdrôtovom systéme sa prijímače umiestňujú na stenu budovy, na stĺpy s rozvádzačom verejného osvetlenia alebo na stĺpy verejného osvetlenia pri osamotených domoch alebo skupinkách domov. Keďže sú prijímače s akumulátorom každý zvlášť bezdrôtovo “premostené“ s vysielačom v obci, ich fungovanie je nezávislé od ďalších prijímačov, u bezdrôtového rozhlasu nehrozí výpadok celého rozhlasu.

 

Bezdrôtový rozhlas umožňuje plánovanie hlásení. Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách).

Užívateľ bezdrôtového rozhlasu má možnosť v systéme programovať – definovať skupiny prijímačov resp. každý prijímač zvlášť. To mu umožňuje na diaľku nastavovať hlasitosť reproduktorov, príp. skupín reproduktorov, zapínať alebo vypínať prijímače príp. skupiny prijímačov.

 

Špeciálny tlakový reproduktor T-51SP ´´antivandal´´pre bezdrôtové rozhlasy slúži na ozvučenie vonkajších priestorov miest a obcí. Je určený na pripojenie k bezdrôtovému prijímaču.