0Košík je prázdny

Hlasovací systém - jednorazová licencia MINISTR® ovládací sofware

Katalógové číslo: 11039
Vyžiadať si cenu

Vyžiadanie ceny produktu:

Hlasovací systém - jednorazová licencia MINISTR® ovládací sofware

Meno:
Telefón:
E-mail:

Na Vašu požiadavku Vám odpovieme v čase našej dostupnosti (od 7:30 do 20:30) do 20. minút telefonicky alebo mailom. Preferujeme telefonický kontakt pred e-mailovým.

VyužitieKonferenčný a hlasovací systém,
Popis produktu


MINISTR®3 Ovládací a riadiaci software (jednorazová licencia) - poskytuje možnosť elektronického hlasovania pomocou hlasovacích jednotiek, možnosť prezencia a riadenie diskusie a je vybavený ďalšími užívateľskými funkciami využiteľnými ako v priebehu zasadnutia, tak i neskôr pri spracovaní dát.

Prezencia:

Pomocou tejto funkcie je vykonaná prezencia, to znamená prehľad o tom, ktorí účastníci sú pri svojich zapnutých hlasovacích jednotkách v danú chvíľu.

Diskusia / Rozprava:

Systém chronologicky eviduje prihlášky účastníkov do diskusie v poradí, ako sa prihlási stlačením príslušného tlačidla. V osobitnej "fronte" sú evidované elektronické prihlášky s technickou poznámkou.

Hlasovanie:

Hlasovacia a konferenčné jednotka Ministr®3 je vybavená tlačidlami pre voľby Za, Proti a Zdržal sa a Zruš; ďalej pre účely diskusie tlačidlami pre prihlášku do diskusie a pre prihlášku s technickou poznámkou.

Výstupy:

Z každého rokovania program môže vytvoriť textové súbory obsahujúce výstupy jednotlivá hlasovanie.

Zobrazovanie menovitých výsledkov hlasovania:

Systém menovité výsledky hlasovania eviduje, graficky zobrazuje, tlačí a archivuje. Okrem volieb Pro, Proti a Zdržal sa, rozoznáva stavy Neprítomný, Nehlasoval a Ospravedlnenej.

Zobrazenie textov uznesenia vrátane vkladania protinávrhov:

Systém umožňuje vkladať ľubovoľný počet textov uznesení k bodu, a to ako pred zasadnutím, tak v jeho priebehu. Texty uznesenia je možné kedykoľvek zobraziť a editovať (ak daný text nebol už predmetom hlasovania).

Ukladanie a archivovanie výsledkov hlasovania vr. vykonávanie výpisov:

Menovité výpisy vrátane súčtov volieb a percentuálnych výpisov sa môžu tlačiť automaticky po hlasovaní, tiež kedykoľvek ručne, sú archivované a je možné ich exportovať do textových súborov.

Videoprojekcie výsledkov a základných informácií:

Systém generuje obrazový výstup so všetkými dôležitými informáciami; okrem výsledkov hlasovania a textov uznesení sú to tiež napr. mená prihlásených do diskusie, meno aktuálneho rečníka atď.

Možnosť pripojenia počítača do internej siete:

Počítač, na ktorom je nainštalovaný ovládací SW, je možné ľubovoľne pripájať do počítačovej siete alebo na internet, za dodržania všetkých štandardných alebo predpísaných bezpečnostných opatrení.


Podobné produkty
 

Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte Pokračovať v nákupe Nákupný košík