Hlasovací systém - jednorazová licencia MINISTR® ovládací sofware

Hlasovací systém - jednorazová licencia MINISTR® ovládací sofware
Katalógové číslo: 11039

Využitie

Konferenčný a hlasovací systém

Popis produktu

MINISTR®3 Ovládací a riadiaci software (jednorazová licencia) - poskytuje možnosť elektronického hlasovania pomocou hlasovacích jednotiek, možnosť prezencia a riadenie diskusie a je vybavený ďalšími užívateľskými funkciami využiteľnými ako v priebehu zasadnutia, tak i neskôr pri spracovaní dát.
Prezencia:
Pomocou tejto funkcie je vykonaná prezencia, to znamená prehľad o tom, ktorí účastníci sú pri svojich zapnutých hlasovacích jednotkách v danú chvíľu.
Diskusia / Rozprava:
Systém chronologicky eviduje prihlášky účastníkov do diskusie v poradí, ako sa prihlási stlačením príslušného tlačidla. V osobitnej "fronte" sú evidované elektronické prihlášky s technickou poznámkou.
Hlasovanie:
Hlasovacia a konferenčné jednotka Ministr®3 je vybavená tlačidlami pre voľby Za, Proti a Zdržal sa a Zruš; ďalej pre účely diskusie tlačidlami pre prihlášku do diskusie a pre prihlášku s technickou poznámkou.
Výstupy:
Z každého rokovania program môže vytvoriť textové súbory obsahujúce výstupy jednotlivá hlasovanie.
Zobrazovanie menovitých výsledkov hlasovania:
Systém menovité výsledky hlasovania eviduje, graficky zobrazuje, tlačí a archivuje. Okrem volieb Pro, Proti a Zdržal sa, rozoznáva stavy Neprítomný, Nehlasoval a Ospravedlnenej.
Zobrazenie textov uznesenia vrátane vkladania protinávrhov:
Systém umožňuje vkladať ľubovoľný počet textov uznesení k bodu, a to ako pred zasadnutím, tak v jeho priebehu. Texty uznesenia je možné kedykoľvek zobraziť a editovať (ak daný text nebol už predmetom hlasovania).
Ukladanie a archivovanie výsledkov hlasovania vr. vykonávanie výpisov:
Menovité výpisy vrátane súčtov volieb a percentuálnych výpisov sa môžu tlačiť automaticky po hlasovaní, tiež kedykoľvek ručne, sú archivované a je možné ich exportovať do textových súborov.
Videoprojekcie výsledkov a základných informácií:
Systém generuje obrazový výstup so všetkými dôležitými informáciami; okrem výsledkov hlasovania a textov uznesení sú to tiež napr. mená prihlásených do diskusie, meno aktuálneho rečníka atď.
Možnosť pripojenia počítača do internej siete:
Počítač, na ktorom je nainštalovaný ovládací SW, je možné ľubovoľne pripájať do počítačovej siete alebo na internet, za dodržania všetkých štandardných alebo predpísaných bezpečnostných opatrení.

Podobné produkty

Konferenčný systém KS-P

Konferenčný systém KS-P

Predsednícka mikrofónová jednotka - Konferenčný systém

228.00 €
Hlasovací systém MINISTR® kompletná kabeláž

Hlasovací systém MINISTR® kompletná kabeláž

Kompletná kabeláž pre zapojenie hlasovacieho systému MINISTR

Cena na vyžiadanie
Hlasovací systém MINISTR® čipová karta

Hlasovací systém MINISTR® čipová karta

Čipová karta pre hlasovací systém

Cena na vyžiadanie
 
Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte

Pokračovať v nákupe Nákupný košík