Hlasovací systém - ročná licencia MINISTR® ovládací sofware

Hlasovací systém  - ročná licencia MINISTR® ovládací sofware
Katalógové číslo: 10790

Využitie

Konferenčný a hlasovací systém

Popis produktu

MINISTR®3 Ovládací a riadiaci software (ročná licencia) - poskytuje možnosť elektronického hlasovania pomocou hlasovacích jednotiek, možnosť prezencia a riadenie diskusie a je vybavený ďalšími užívateľskými funkciami využiteľnými ako v priebehu zasadnutia, tak i neskôr pri spracovaní dát.

Prezencia:

Pomocou tejto funkcie je vykonaná prezencia, to znamená prehľad o tom, ktorí účastníci sú pri svojich zapnutých hlasovacích jednotkách v danú chvíľu.

Diskusia / Rozprava:

Systém chronologicky eviduje prihlášky účastníkov do diskusie v poradí, ako sa prihlási stlačením príslušného tlačidla. V osobitnej "fronte" sú evidované elektronické prihlášky s technickou poznámkou.
Hlasovanie:
Hlasovacia a konferenčné jednotka Ministr®3 je vybavená tlačidlami pre voľby Za, Proti a Zdržal sa a Zruš; ďalej pre účely diskusie tlačidlami pre prihlášku do diskusie a pre prihlášku s technickou poznámkou.
Výstupy:

Z každého rokovania program môže vytvoriť textové súbory obsahujúce výstupy jednotlivá hlasovanie.

Zobrazovanie menovitých výsledkov hlasovania:

Systém menovité výsledky hlasovania eviduje, graficky zobrazuje, tlačí a archivuje. Okrem volieb Pro, Proti a Zdržal sa, rozoznáva stavy Neprítomný, Nehlasoval a Ospravedlnenej.

Zobrazenie textov uznesenia vrátane vkladania protinávrhov:

Systém umožňuje vkladať ľubovoľný počet textov uznesení k bodu, a to ako pred zasadnutím, tak v jeho priebehu. Texty uznesenia je možné kedykoľvek zobraziť a editovať (ak daný text nebol už predmetom hlasovania).
Ukladanie a archivovanie výsledkov hlasovania vr. vykonávanie výpisov:

Menovité výpisy vrátane súčtov volieb a percentuálnych výpisov sa môžu tlačiť automaticky po hlasovaní, tiež kedykoľvek ručne, sú archivované a je možné ich exportovať do textových súborov.

Videoprojekcie výsledkov a základných informácií:

Systém generuje obrazový výstup so všetkými dôležitými informáciami; okrem výsledkov hlasovania a textov uznesení sú to tiež napr. mená prihlásených do diskusie, meno aktuálneho rečníka atď.
Možnosť pripojenia počítača do internej siete:

Počítač, na ktorom je nainštalovaný ovládací SW, je možné ľubovoľne pripájať do počítačovej siete alebo na internet, za dodržania všetkých štandardných alebo predpísaných bezpečnostných opatrení.


 

Podobné produkty

Hlasovací systém MINISTR® čipová karta

Hlasovací systém MINISTR® čipová karta

Čipová karta pre hlasovací systém

Cena na vyžiadanie
Hlasovací systém MINISTR® Centrálna jednotka

Hlasovací systém MINISTR® Centrálna jednotka

MINISTR®3 centrálna jednotka - zabezpečuje prenos dát získaných pomocou hlasovacích jednotiek do počítača na spracovanie ovládacím programom.

Cena na vyžiadanie
Hlasovací systém MINISTR® Hlasovacia jednotka

Hlasovací systém MINISTR® Hlasovacia jednotka

MINISTR®3 hlasovacia jednotka

Cena na vyžiadanie
 
Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte

Pokračovať v nákupe Nákupný košík