0Košík je prázdny

Hlasovací systém - ročná licencia MINISTR® ovládací sofware

Katalógové číslo: 10790
Vyžiadať si cenu

Vyžiadanie ceny produktu:

Hlasovací systém - ročná licencia MINISTR® ovládací sofware

Meno:
Telefón:
E-mail:

Na Vašu požiadavku Vám odpovieme v čase našej dostupnosti (od 7:30 do 20:30) do 20. minút telefonicky alebo mailom. Preferujeme telefonický kontakt pred e-mailovým.

VyužitieKonferenčný a hlasovací systém,
Popis produktu


MINISTR®3 Ovládací a riadiaci software (ročná licencia) - poskytuje možnosť elektronického hlasovania pomocou hlasovacích jednotiek, možnosť prezencia a riadenie diskusie a je vybavený ďalšími užívateľskými funkciami využiteľnými ako v priebehu zasadnutia, tak i neskôr pri spracovaní dát.Prezencia:Pomocou tejto funkcie je vykonaná prezencia, to znamená prehľad o tom, ktorí účastníci sú pri svojich zapnutých hlasovacích jednotkách v danú chvíľu.Diskusia / Rozprava:Systém chronologicky eviduje prihlášky účastníkov do diskusie v poradí, ako sa prihlási stlačením príslušného tlačidla. V osobitnej "fronte" sú evidované elektronické prihlášky s technickou poznámkou.

Hlasovanie:

Hlasovacia a konferenčné jednotka Ministr®3 je vybavená tlačidlami pre voľby Za, Proti a Zdržal sa a Zruš; ďalej pre účely diskusie tlačidlami pre prihlášku do diskusie a pre prihlášku s technickou poznámkou.

Výstupy:Z každého rokovania program môže vytvoriť textové súbory obsahujúce výstupy jednotlivá hlasovanie.Zobrazovanie menovitých výsledkov hlasovania:Systém menovité výsledky hlasovania eviduje, graficky zobrazuje, tlačí a archivuje. Okrem volieb Pro, Proti a Zdržal sa, rozoznáva stavy Neprítomný, Nehlasoval a Ospravedlnenej.Zobrazenie textov uznesenia vrátane vkladania protinávrhov:Systém umožňuje vkladať ľubovoľný počet textov uznesení k bodu, a to ako pred zasadnutím, tak v jeho priebehu. Texty uznesenia je možné kedykoľvek zobraziť a editovať (ak daný text nebol už predmetom hlasovania).

Ukladanie a archivovanie výsledkov hlasovania vr. vykonávanie výpisov:Menovité výpisy vrátane súčtov volieb a percentuálnych výpisov sa môžu tlačiť automaticky po hlasovaní, tiež kedykoľvek ručne, sú archivované a je možné ich exportovať do textových súborov.Videoprojekcie výsledkov a základných informácií:Systém generuje obrazový výstup so všetkými dôležitými informáciami; okrem výsledkov hlasovania a textov uznesení sú to tiež napr. mená prihlásených do diskusie, meno aktuálneho rečníka atď.

Možnosť pripojenia počítača do internej siete:Počítač, na ktorom je nainštalovaný ovládací SW, je možné ľubovoľne pripájať do počítačovej siete alebo na internet, za dodržania všetkých štandardných alebo predpísaných bezpečnostných opatrení.

 


 

Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte Pokračovať v nákupe Nákupný košík