0Košík je prázdny

Technická podpora pre systém VM Florian

Pracovník technickej podpory spoločnosti MKhlas, s.r.o. sa môžu po zvážení situácie a iba s Vašim súhlasom pripojiť na Váš počítač za účelom vyriešenia problému. Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na Váš počítač, je potrebné, aby ste si stiahli a spustili klientskú časť programu TeamViewer.

Ak máte vlastnú verziu softvéru Teamviewer, je potrebné oznámiť pracovníkovi

"Vaše ID" a "Heslo". Následne sa pracovník technickej

podpory pripojí na Váš počítač a vykoná úkony potrebné na identifikovanie

a odstránenie problému. Po ukončení zásahu sa pracovník technickej

podpory odpojí od Vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno

TeamViewera s hláškou The session with [ID číslo] is finished, oznamujúce

ukončenie spojenia...

Vzdialená technická podpora