0Košík je prázdny

Technická podpora pre systém VM Florian

Pracovník technickej podpory spoločnosti MKhlas, s.r.o. sa môžu po zvážení situácie a iba s Vašim súhlasom pripojiť sa na Váš počítač za účelom vyriešenia problému. Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na Váš počítač, je potrebné, aby ste si stiahli a spustili klientsku časť programu TeamViewer.

 

Po spustení oznámte pracovníkovi technickej podpory ID číslo uvedené v dialógovom okne TeamViewera.     

 

Následne sa pracovník technickej podpory pripojí na Váš počítač a vykoná úkony potrebné na identifikovanie a odstránenie problému. Po ukončení zásahu sa pracovník technickej podpory odpojí od Vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno TeamViewera s hláškou The session with [ID číslo] is finished, oznamujúce ukončenie spojenia...